Alex Loong

Sinh năm 2000. Hiện tại là sinh viên trường ĐH KHTN chuyên ngành CNTT.